ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Jeden dzień z życia przedszkolaka

 

Każdy dzień przedszkolaka zaczyna się według inwencji dzieci w kącikach tematycznych, a kończy zabawami integracyjnymi. Dzieci świetnie się bawią,a przy okazji wiele mogą się nauczyć. Gwarantujemy, że w Misiowej Akademii nie ma nudy i maluchy bardzo ciekawie spędzają swój czas. Poniżej prezentujemy ramowy rozkład dnia, który im codziennie towarzyszy.

 • ZABAWY WEDŁUG INWENCJI DZIECI W KĄCIKACH TEMATYCZNYCH 6:00-8:00

 • ćwiczenia poranne;
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- komensującym i wychowawczym;
 • praca z dzieckiem zdolnym;
 • gry dydaktyczne, prace porządkowe;
 • zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne;
 • zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

 • czynności samoobsługowe;
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

 • grupa I- odpoczynek poobiedni
 • grupy starsze- relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym

 • Czynności samoobsługowe;
 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami;
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się;

 • Zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne,
 • pobyt na świeżym powietrzu,
 • imprezy okolicznościowe,
 • zajęcia dodatkowe

 • czynności samoobsługowe i porządkowe;
 • pomoc w nakrywaniu do posiłku

 • gry dydaktyczne,
 • zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne,
 • pobyt na świeżym powietrzu zajęcia o charakterze wychowawczym;
 • prace porządkowe
child-1611593_1920
lego-1629073_1920
street-chalk-73583_1920

Znajdź nas na Facebooku

Misiowa Akademia

Grupa Montessori

Adres

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 8
89-600 Chojnice
tel. (052) 397 25 42
misiowa akademia@tlen.pl

Skontaktuj się z nami

Twoj email

Twoja wiadomość