GRUPA MONTESSORI

Każde dziecko jest wyjątkowe. W naszym przedszkolu doceniamy indywidualność i ciekawość świata przedszkolaków, którą posiadają od narodzin. Dzieci są odkrywcami. Uczymy je poprzez zabawę, swobodnie rozwijać swoje umiejętności. Poznajcie metodę Montessori!

 

Wykorzystywana w Misiowej Akademii metoda Montessori została stworzona przez dr Marię Montessori. Kobietę, która pracowała z dziećmi różnych narodowości, rasy oraz o różnym statusie materialnym przez ponad 50 lat. Poświęciła całe życie na odkrywanie dziecka, jego możliwości oraz potrzeb. Wszystkie zasady pracy i jej teorie potwierdziła dowodami. Wystarczy spojrzeć na dzieci,  z którymi pracowała oraz na te, które uczęszczają obecnie do naszego przedszkola. Są one skoncentrowane na swoich zadaniach, dążą do samodzielności oraz posiadają wiarę we własne możliwości.

Poszanowanie indywidualności

Program edukacyjny jest dobierany indywidualnie dla potrzeb każdego dziecka.

Własne możliwości

Dzieci pracują w zgodzie z własnymi możliwościami.
Z odpowiednim tempem i w spokoju.

Nauka przez zabawę

Zabawa z materiałami do nauki daje dzieciom przyjemność, zachwyca ich
i sprawia, że są szczęśliwe.

Filozofia Montessori pozwala na optymalny rozwój dziecka w każdej ze sfer osobowości, tak aby wyrosło ono na samodzielnego, aktywnego, posiadającego poczucie własnej wartości dorosłego, który jest odpowiedzialny, uspołeczniony i tolerancyjny dla otoczenia.

Program szanuje indywidualność każdego malucha, jeśli chodzi o rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy oraz emocjonalny.  Montessori uznaje zjawisko “polaryzacji uwagi”, czyli głębokie i długotrwałe zainteresowanie się jednym przedmiotem, którego dzieci muszą się w przedszkolu nauczyć. Umiejętność ta jest niezbędna dla ich rozwoju i stanowi punkt wyjścia procesów uczenia się oraz kształcenia. Dzieci od urodzenia posiadają wrodzoną chęć do rozwoju, nauki oraz poznania świata, dlatego powinny pracować we własnym tempie, spokoju oraz w zgodzie z własnymi możliwościami. Metoda Montessori im to zapewnia!

child-1611593_1920
oekaki-2009817_1920

Aby przedszkolaki nabyły tą umiejętność potrzebna jest im swoboda wyboru materiałów, praca w odpowiednio przygotowanym do tego otoczeniu wraz z wymaganymi pomocami. Program dydaktyczny jest zindywidualizowany oraz tworzy logicznie uporządkowaną całość. Dziecko w przedszkolu ma prawo do samodzielnego wybrania pomocy, a także swojego miejsca pracy z nią przy stoliku lub na dywaniku rozłożonym na podłodze.

Środowisko, w którym nasze maluchy powinny mieć optymalne możliwości na rozwój cechuje porządek, a każda pomoc ma swoje stałe miejsce. Wszystkie przedmioty znajdują się w jednym egzemplarzu, co uczy maluchów cierpliwości, umiejętności czekania na swoją kolej oraz szacunku do pracy rówieśników. Pomoce tej metody cechują się stopniowaniem trudności, przechodzeniem od materiału konkretnego do abstrakcyjnego, budzeniem ciekawości i zainteresowania dziecka, wyzwalania jego aktywności i samodzielnego poszukiwania rozwiązań, a co za tym idzie uczenia się na własnych błędach. Materiały wykorzystywane przez przedszkole posiadają wbudowaną kontrolę, co umożliwia naszym podopiecznym indywidualną pracę bez pomocy, a jedynie przy obserwacji nauczyciela

Znajdź nas na Facebooku

Misiowa Akademia

Grupa Montessori

Adres

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 8
89-600 Chojnice
tel. (052) 397 25 42
misiowa akademia@tlen.pl

Skontaktuj się z nami

Twoj email

Twoja wiadomość